پیغام‌های مدیر سیستم

دانش آموزان عزیز
ابتدا با نام کاربری و رمز عبوری که آموزشگاه در احتیار شما قرار داده است وارد سیستم شده و پس از تکمیل مشخصات نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نمایید.برای دانش آموزان تغییر رمز عبور الزاما با هماهنگی اولیاء شان صورت بگیرد.
با تشکر -